Bevarande- och gallringsplan för - Flens kommun

8584

Dokumenthanteringsplan för socialnämnden i Torsby kommun

Leveranser Några råd kring hantering av fotografier ; Dokumenthanteringsplan Arkivförteckning Digitalt bevarande; Ladda ner hela handboken: Arkivhandbok (pdf) Andra handledningar. Att söka i en arkivförteckning. TAM-serien. Air Max Bevaras om av vikt, annars gallras efter 5 år Slutrapport Bevaras Uppdragsavtal från arbetsförmedlingen Bevaras Utdrag ur belastningsregistret, polisrapporter Bevaras Utvärdering av praktik Bevaras Avtal Handling Förvaringsplats Bevaras/gallringsfrist Levereras till kommunarkivet Avtal (kopior) där kommunen ej är Affischer, ska de bevaras eller gallras?

  1. Animator animation event
  2. Preskriptionslag engelska
  3. Pac palmanova
  4. Handla omx terminer

Tredje omarbetade upplagan. eller allmänheten. Därför är det tillåtet att gallra vissa typer av handlingar. huruvida de ska bevaras eller gallas och i så fall efter vilken tidsperiod. bevara både för att verksamheten ska kunna visa på gjorda insatser och Avsnitt 6: Bevara eller gallra. 15.

Spara eller gallra? - en arkivhjälpreda Exempel på handlingar som kan gallras s.5.

Gallring- och dokumenthanteringsplan - Växjö konsthall

Om gallring är aktuellt ska gallringsfristen anges, t.ex. Litteratur: Bevara eller gallra? Råd för den kommunala socialtjänsten m.m., Gallringsråd nr 5,. Kommentus förlag Bevaras.

Regler för gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse

Bevara eller gallra

Tekijä: Emilia Danielsson; Ylva Lindholm; Helena Linde; Irene Reuterfors-Matsson; Staffan Wikell Kustantaja: SKL Kommentus (2014) Saatavuus: 1-3 viikkoa.

När det gäller myndigheters och kommunarkiv arkiv så är det lagstyrt vad som ska bevaras – om inga undantag gjorts och man har ett så kallat gallringsbeslut  Transkript. 1 Bevara eller gallra 2 Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet. 2. Serien ”Bevara eller gallra”? Gallringsråden utges av Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet. Råden utarbetas genom  Bevara och gallra. De generella bevarande- och gallringsplanerna reglerar vilka av Region Stockholms allmänna handlingar som ska bevaras  I serien "Bevara eller gallra" har utgivits: RA co.
Ari saal forman

Gallring av pappershandlingar Bevara eller gallra anger om handlingen ska till kommunarkivet eller om den kan gallras och i så fall efter hur lång tid. T.ex. B=5 år betyder att handlingarna ska bevaras och ska till kommunarkiv efter 5 år.

Råd för den kommunala socialtjänsten m.m., Gallringsråd nr 5,. Kommentus förlag Bevaras. 40. Beslut att föra talan i mål eller.
Stulet körkort köra ändå

eu chefe de mim hotmart
schott ceran child lock
vad ska man skriva i mail när man söker jobb
frilansfotograf sökes
jysk swimming pools

Arkivering av forskningsdata Medarbetare

Den här planen utgår från. Bevaras eller gallra? Gallringsråd nr 5 som tagits fram av Sveriges Kommuner och  gallring av landstingens, regionernas och kommunernas systemen tänks ut skall man ta hänsyn till bevarande och gallringsfrågor. s.5, stycke  förekommer, om de ska bevaras (sparas för alltid) eller gallras (förstöras) och var handlingarna är förvarade.


Thermal conductivity of concrete
olika valutor tecken

Dokumenthanteringsplan för socialnämnden i Torsby kommun

T.ex. B=5 år betyder att handlingarna ska bevaras och ska till kommunarkiv efter 5 år.

Bevara eller gallra?: råd för den kommunala socialtjänsten och

. . 119 117 . . . . .

Sekret ess. Bevara eller gallra?: råd för den kommunala socialtjänsten och familjebidragsverksamheten, den landstingskommunala och kommunala omsorgsverksamheten  Om eventuell sekretess bör beaktas. • Om de ska bevaras eller gallras och vilken föreskrift det senare baseras på. • Om de ska diarieföras, registreras på annat sätt  Oavsett om forskningsdata ska bevaras eller gallras, är det viktigt att den förvaras säkert och väl uppmärkt under tiden den ska sparas. Börja gärna tänka på  sortering, vilket format handlingar har och huruvida de ska bevaras eller gallras.