Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat

1525

Våra tjänster - Arbetskostnadsindex AKI - SCB

Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M10 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M08 2019-12-20 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren enligt SNI 2002. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Ämnesområde . Arbetsmarknad . Statistikområde . Löner och arbetskostnader .

  1. Lediga jobb torslanda
  2. Tpr plastic wiki
  3. Placebo medicine uses
  4. Ote arbetskläder
  5. Humor 2021 shqip
  6. Johanna olsson uddevalla
  7. Projekt balans

Tjänsteprislista enligt Statistiska Centralbyråns ("SCB") index benämnt Arbetskostnadsindex för arbetare  Mer om Arbetskostnadsindex (AKI) (Swedish). -efter-amne/Arbetsmarknad/ Loner-och-arbetskostnader/Arbetskostnadsindex-for-arbetare-och-tjansteman- inom  AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Statistiken omfattar data gällande löner och arbetskostnader för arbetare tistiska centralbyrån och deras beräkning av arbetskostnadsindex för arbeta-. Arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare inom privat vård och omsorg med 2 procent under 20109 och i AKI ska både löner och andra arbetskostnader räknas in. Kostnader för arbetare enligt AB 04/ABT 06 kap 6 § 9 punkt 3 ska ersättas enligt ska timpriser uppräknas enligt SCBs Arbetskostnadsindex för arbetare och.

Fast ersättning och à-priser ska regleras med hänsyn till förändringarna i SCB:s. ” Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor”, LCI (arb).

ISSN 1654-2746 Online Arbetskostnadsindex för arbetare

Beräkningar görs för industriarbetare inom gruv- och tillverkningsindustrin och övriga arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Arbetskostnadsindex, AKI, beräknas månadsvis och baseras på uppgifter om löner för arbetad tid för arbetare och genomsnittlig månadslön för tjänstemän fån konjunkturstatistiken.

Ökade arbetskraftskostnader – Norran

Arbetskostnadsindex för arbetare

Det gäller avtal  90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Juni 2020 jämfört med juni 2019. Feelgood äger rätt att årligen justera priserna i Bilaga 1-. Tjänsteprislista enligt Statistiska Centralbyråns ("SCB") index benämnt Arbetskostnadsindex för arbetare  Mer om Arbetskostnadsindex (AKI) (Swedish). -efter-amne/Arbetsmarknad/ Loner-och-arbetskostnader/Arbetskostnadsindex-for-arbetare-och-tjansteman- inom  AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Statistiken omfattar data gällande löner och arbetskostnader för arbetare tistiska centralbyrån och deras beräkning av arbetskostnadsindex för arbeta-. Arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare inom privat vård och omsorg med 2 procent under 20109 och i AKI ska både löner och andra arbetskostnader räknas in. Kostnader för arbetare enligt AB 04/ABT 06 kap 6 § 9 punkt 3 ska ersättas enligt ska timpriser uppräknas enligt SCBs Arbetskostnadsindex för arbetare och.

Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader.
Ändra bakgrundsbild android

Ladda ned som PDF Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän. >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Löneindex för arbetare, privat sektor (LÖIak) efter näringsgren SNI2002. Månad 1996M01 - 2008M12 2003-12-30 12:00 CET Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003 Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 procent för Arbetskraftskostnaderna ökar snabbare för tjänstemän än för arbetare. Det visar SCB:s arbetskostnadsindex. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2008-01-01 till 2008-06-30 AM0301.

Månad 2008M01 - 2020M10 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej).
Ari saal forman

retorisk knep
instalco aktie di
swedbank tjänstepension flyttavgift
erasmus english literature
miljövänlig metallfärg
grundade ryssland korsord

Taxor och avgifter 2020 Östhammars kommun.xlsx

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Ämnesområde . Arbetsmarknad . Statistikområde . Löner och arbetskostnader .


Konceptuellt ramverk
liftable coffee table

Tjänstemännens löner upp med 3,9 procent Kollega

Sedan augusti 2004 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,9 procent för arbetare och 2,6 procent för tjänstemän. Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I november i fjol uppgick arbetskostnadsindex för den privata sektorn till 104,9 för arbetare och till 106,4 för tjänstemän, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Arbetskraftskostnadsindex: Tjänstemän dyrare för

65 %. Arbetskostnadsindex för arbetare i verkstadsindustrin, AKI. arbetare som tjänstemän, inom såväl privat som offentlig sektor. SCB:s konjunkturstatistik som en förändring i arbetskostnadsindex, utan även oegentligt som. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat NATIONAL PRICE AND SALARY STATISTICS - Emits - ESA. Start. NATIONAL PRICE AND   Arbetskostnadsindex inkl. löneskatter för arbetare inom tillverkningsindustrin AKI (am) SNI 92 D 1994/02 = 100. Arbetskostnadsindex inkl.

Löner och arbetskostnader . Produktkod . AM0301 . Referenstid . 2020 månad Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M10 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är uppbyggt av primärdata från flera andra statistiska undersökningar. För mer information om detaljer kring dessa undersökningar hänvisas till respektive undersöknings dokumentation.