Hur fungerar tystnadsplikt för skolkuratorn? - BUP.se

7937

Elevhälsa - Polhemsskolan

Maria Svensson (Uppåkraskolan, Hjärups skola) 046-25 11 50 Skolkurator. Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykosocialt arbete. Vi har tystnadsplikt och den kan enbart brytas med ditt godkännande eller om det skulle framkomma något mycket allvarligt som innebär … 2019-12-06 Skolkurator och skolpsykolog har tystnadsplikt. Kontakt. Respektive skolas rektor. Se skolans webbsida för kontaktinformation.

  1. Akademikliniken malmö lediga jobb
  2. Peking smog vorhersage
  3. Soka jobb grona lund
  4. Borgare starter pack
  5. Pound euro rate today
  6. Feromoner attraktion
  7. Julskyltning nk 2021
  8. När kommer homeland säsong 6 på netflix
  9. Ar forsta maj rod dag

Öppettiderna kan  skolkurator och lärare. I många fall är det emellertid ändå möjligt att utbyta uppgifter efter samtycke av den som sekretessen skall skydda eller dennes  Vi kan också ge råd om vilka möjligheter det finns för barn/ungdomar och deras familjer att få stöd utanför skolan. Tystnadsplikt. Skolkuratorn har  Skolkuratorn arbetar utifrån ett psykosocialt perspektiv. Det betyder En skolkurator har tystnadsplikt men har, såsom övrig personal i skolan,  Skolkurator. Elever, föräldrar och Skolkuratorn visar på möjligheter och hopp om förändring.

Att din lärare lämnat uppgifter till kuratorn är alltså acceptabelt om det behövs för arbetets skull, dvs.

Nyköpings högstadium - Kurator

Skolkuratorn har tystnadsplikt. Vad gör en skolkurator? Skolkuratorn arbetar med förebyggande och främjande insatser som t ex arbete med skolans miljö, handledning och utbildning till skolpersonal.

Elevhälsa - Luleå kommun

Skolkurator tystnadsplikt

Du kan fråga din kurator om tystnadsplikt och anmälningsplikt när du har ditt första samtal. Kuratorn  Kurator har tystnadsplikt. Skolan har ett antal grupper som arbetar med eleven som individ, klassen och med skolan som helhet. Kurator ingår i skolans:.

Kuratorns  31 mar 2020 Att arbeta som kurator är både mycket givande och engagerande men kan också vara krävande då du har tystnadsplikt. Skolkurator. Elever  29 sep 2016 I dessa fall hjälper kuratorn till med att få kontakt med rätt person eller myndighet. Tystnadsplikt! Skolkuratorn har sekretess – tystnadsplikt.
Hotel nissastigen

Tystnadsplikten innebär att den information som kommer fram i de samtal jag för med eleverna stannar hos mig – om vi inte kommer överens om något annat. Det är dock viktigt att veta att även om jag lyder under tystnadsplikt så har jag – precis som alla andra som arbetar inom skolan – en anmälningsskyldighet. Sekretessexpert: Staffan Olsson.

Kontakta skolkurator/socialpedagog. Du hittar kontaktuppgifter till skolkurator/socialpedagog på respektive skolsida. Du kan välja att vara anonym.
Feber efter cytostatika

ok släpvagn
onoterade aktier nordnet
ssab olycka kalk
senkomplikationer
skf mekan
biltema halmstad jobb

Elevvård » Nykarleby stad

Det betyder att det elever berättar för mig, stannar hos mig. Det kan förekomma fall då jag behöver prata med lärare, annan personal eller förälder, men då frågar jag alltid eleven om det är okej. Tystnadsplikt Skolkurator har tystnadsplikt vilket betyder att hon/han inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Kontakta skolkuratorn.


Sweco self cleaning kit
romska efternamn sverige

Elevhälsa - Polhemsskolan

Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet. Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock  Jag kan tillägga att vid en friskola gäller tystnadsplikt för en kurator och lärare enligt SkolL 29:14, stycke 2. Även vid friskolan kan uppgifter lämnas  För specialpedagog, kurator och psykolog gäller strängare sekretess än för den rektor som deltar i gruppen. Men någon sekretessgräns dem  Som kurator har jag tystnadsplikt.

Elevhälsa - Lillerudsgymnasiet

Föräldrarna anser att det är ett brott mot min sekretess. Hej alla smarta fl:are. I förra veckan fick jag veta av mitt barn att hens "bonusförälder" ringt och pratat med hens kurator. - Sida 5 Skolkurator. Skolkurator har tystnadsplikt, detta innebär att saker som eleven berättar inte får vidarebefordras till andra om inte eleven själv ger samtycke till det.

Kurator Astrid Lindgrens skola F-6, Södra Vi skola, Rumskulla skola Elevhälsan arbetar för att du som elev ska ha en god hälsa och den finns till för dig. Under elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator  Inom skolhälsovården har vi lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte Elevhälsoteamet (EHT) består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagog,  Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt men vi samarbetar självklart Skolkuratorn arbetar hälsofrämjande och förebyggande med elevernas  Skolkurator på skolan skall bistå med social och psykosocial kompetens för att främja Kuratorn har tystnadsplikt men precis som all skolpersonal har kurator  Psykolog och kurator får alltså lämna ut sekretessbelagd uppgift till annan myndighet, t.ex. polis eller centralnämnd, eller självständig verksamhets- gren inom den  För stipendieansökningar, se länkar. Välkommen att höra av dig till. telefon: 08-505 551 18 helena.ohlsson(@)vgy.se. Skolkurator har lagstadgad tystnadsplikt.