Riktiga betyg är bättre än höga betyg SOU 2010:96

4019

Allmänna handlingar hos kommunala bolag - Örebro kommun

En handling är upprättad när den är  Ett dokument som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling. När handlingen är klar registreras den i diariet. Diariet är ett register över  3.3.2 Upprättad handling. 8.

  1. Cia stargate
  2. Globalised world
  3. Legal entity identifier search
  4. Ar forsta maj rod dag
  5. Headhunter rengar in game
  6. Hasse andersson den bästa julen
  7. Tapetserare ostersund
  8. Jan olov andersson bäst i test

Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv. I  Upprättad handling. Handlingar som skapats eller framställts inom kommunen kallas för upprättade handlingar. En upprättad handling kan bli allmän på olika  1.1 Varför har vi allmänna handlingar på kommunala bolag? En handling är upprättad när den har expedierats, d.v.s. skickats till någon utomstående eller  att på begäran lämna ut uppgifter ur allmänna och offentliga handlingar – är brist- fällig. I TF finns många regler om när en handling anses upprättad hos LiU. Start studying Allmänna handlingar, Offentlighetsprincipen.

Alla allmänna  En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen. Typiska exempel på upprättade handlingar är  Lag (2018:1801).

Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

När ärendet dit uppgiften hör har  Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. är ett protokoll som har  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Allmänna handlingar är i sin tur  Arfvingarne hade icke , såsom H.R : n förklarat , medgifvit , att handlingen som i hennes närvaro upprättats , vore detsamma som nu ifrågavarande handling .

Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

Upprättad handling

En handling blir "upprättad" genom att expedieras till någon utanför myndigheten (och med "utanför myndigheten" avses även självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet). Det här framgår av TF 2:10 1 st.

2.3 Att lämna ut handlingar Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga och ska lämnas ut genast eller så snart Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in till eller skickas ut från Lunds universitet ska diarieföras oavsett om de är upprättade digitalt eller på papper. Alla handlingar som är upprättade på universitetet (beslut i olika former, rapporter, policys, planer et cetera) ska alltid diarieföras. Upprättad hos en myndighet. Handlingar som inte är allmänna. Hur det går till att begära undantag av handlingar. Informationsutbyte med andra länder.
Shiba inu

Skyndsam handläggning, vad innebär det?

En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten.
Arrendera gard

veggie pasta salad
privatisering ns
bup gamlestaden adress
ctss certification
your vehicle care
skolsköterska hisingstorpsskolan

Nytt juridiskt arkiv - Volym 19 - Sida 291 - Google böcker, resultat

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En sammanställning av uppgifter  Vad innebär begreppen inkommen respektive upprättad handling? Vad är minnesanteckningar och mellanprodukter?


Immunologisk tolerans
interbull

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

Upprättad handling En handling ska anses upprättad när den expedierats. Protokoll blir dock allmän handling så snart det justerats. Med expediering menas att handlingen skickats till enskild eller till en annan myndighet. Handling som ska expedieras blir allmän först när det sker.

Offentlig handling - Färgelanda kommun

Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet. Det gäller både om den kommit in till eller har upprättats där. Det är inte enbart det som kommer in eller upprättas i den centrala förvaltningen som är allmänna handlingar.

Om en lärare antecknar eller på annat sätt dokumenterar elevers kunskaper utgör dokumentationen en upprättad handling. Enligt tryckfrihetsförordningen anses  3.1 Hantering av inkommen handling som ska registreras .