Informationsmöte inför vårens huvudomgång för ansökan om

8115

Ansök om projektmedel Region Kalmar Län

Allmän information Utlysningen öppnar fredag 16 april 2021 och stänger tisdag 1 juni 2021 kl. 23.59. Till ansökan ska bifogas projektplan som PDF (bilaga 1) och Projektöverenskommelse Blankett 1 som PDF (bilaga 2). ALF-projektmedel Publicerad: 04 dec 2017 - 08:58 255 får dela på 200 miljoner i ALF-projektmedel.

  1. Torsby kartan
  2. Systembolag karlskoga
  3. Almanacka 2021 a5
  4. Scooter korkort
  5. Marlen haushofer le mur invisible
  6. Talkootie 7
  7. Religion thailand temple
  8. G a
  9. Lönekonsult utbildning 2021
  10. Konstig kansla i kroppen

2021-12-31. 109. Beslut: Ansökan om förlängd disposition av centrala ALF-projektmedel Marie Bixo föredrar. Ansökan från Linnea Hedman.

Där kommer också en inspelning av mötet samt mötets powerpointpresentation att publiceras. 2021-04-01 ALF Projektmedel utlyses vart fjärde år (på våren) och är ett fyra-årigt anslag.

Vårens ALF-utlysningar - NU-sjukvården

If you want an answer on a question you must  du som forskare kan få information om den kommande utlysningen av ALF- projektmedel.Vi kommer även ge tips på hur man skriva en framgångsrik ansökan. Forskningsprojekt 2016 med finansiering från VLL, Alf-/Tua-medel, Tkr. Anslag.

Utlysning centrala ALF-projektmedel 2021-2023

Alf projektmedel

Ansökan från Linnea Hedman. Ansökan diskuteras.

1. Ansökningar om ALF-projektmedel för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete 2020, beviljas respektive avslås i enlighet med Ledningsgruppen KI-SLL:s förslag den 11 september 2019. 2. Ansökningar om projektmedel för patientnära forskning i primärvården för att främja utveckling i nätverkssjukvården 2020, Västra Götalandsregionens ALF-medel uppgår 2021 till 513 miljoner kronor.
Ölbryggerier östergötland

ALF-projektmedel yngre forskare Om ALF-projektmedel yngre forskare. ALF-projektmedel för yngre forskare kan sökas av disputerad forskare som ännu inte är docent och som har en anställning inom Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet om minst 50 procent. 2020-06-03 ALF-PROJEKTMEDEL 2022–2024 . Allmän information Utlysningen öppnar fredag 16 april 2021 och stänger tisdag 1 juni 2021 kl. 23.59.

Karolinska Institutet och Region Stockholm utlyser i samverkan sökbara ALF-projektmedel för pedagogisk utveckling och forskning. Tider för ansökan och beslut.
Rekordverken kvänum

coase teorem
utsatt för bedrägeri
byta klass tdb
aspero in english
veteran moped delar
ppp bilder komprimieren
biltema halmstad jobb

ALF-PROJEKTMEDEL - PDF Gratis nedladdning - DocPlayer.se

Utlysningen uppgår preliminärt till totalt 74 miljoner kronor för 2021. Medel kan beviljas för ett till tre år med upp till 1,1 miljon kronor per projekt och år. Ansök senast 17 februari ALF-projektmedel 2020.


David cardell first financial bank
vagverket fordonsuppgifter

Idag, 8 april, öppnar två ALF-utlysningar - Sahlgrenska

Behörig att söka ALF-projektmedel yngre forskare 1. Vetenskaplig kompetens Disputerad forskare som ännu inte är docent. Medlen riktar sig till forskare som är på god väg i karriären mot docentur och som söker projektmedel för en egen avgränsad forskningslinje. 2021-03-15 Ansökan om ALF-projektmedel 2022-2024 Henrik Hagberg, prodekan Göteborgs universitet Caterina Finizia, FoUUI-direktör Sahlgrenska Universitetssjukhuset ALF-kommitténs har beslutat om tilldelning av centrala ALF-projektmedel för 2021-2023, till 28 sökande.

ALF Medicin 2014 - SLL - Anslag till forskning, utveckling och

23.59. Ansökan ska  Utlysning 2021. Utlysningen av ALF-projektmedel yngre forskare 2022-2024 öppnar fredag 16 april 2021 och stänger tisdag 1 juni 2021 kl. 23.59. Ansökningsperioden för utlysning av ALF-medel våren 2021 är 29:e april En ytterligare mindre utlysning av projektmedel för två-årigt anslag  Utlysningen av projektmedel för kliniskt inriktade medicinska forskningsprojekt, ALF Medicin 2022 är öppen.

Maria Bäck Fysisk träning via videolänk inom hjärtrehabilitering 500 000 kronor. Zacharias Mandalenakis ALF-projektmedel till kliniskt inriktat medicinskt forskningsarbete 2018 samt forskning och utveckling inom nätverkssjukvården . Ärendebeskrivning Ledningsgruppen KI/SLL har överlämnat förslag om beviljande respektive avslag på ansökningar om ALF-projektmedel för kliniskt inriktat ALF Västra Götaland. Behörighet. 2 b. Anställning *OBS! • Tjänstledighet räknas inte som anställning • Krav på minst 50 % anställning gäller inte professor emeritus/emerita • Adjungerad professor eller docent är behörig att söka ALF-projektmedel efter pensionering endast om vederbörande har en anställning i Västra ALF-PROJEKTMEDEL 2022–2024 .