IRLAB Therapeutics A IRLAB A - Köp aktier Avanza

7514

IRLAB Therapeutics A Aktie - Dagens Industri

IRLAB: VD: Nicholas Waters: Styrelseordförande: Anders Vedin: Omsättning: 0 Mkr Antal anställda: 9: Börsvärde efter notering: 420 Mkr: Nyckelpersoners ägande: Uppgift saknas Antal aktier efter notering: 7 miljoner: Hemsida: www.irlab.se : Huvudkälla: Prospekt / Investeringsmemorandum Utdelning/aktie. Visar vilket belopp som betalas ut i utdelning per aktie. Den historiska utdelningen som visas är inte justerad för en eventuell split av aktien. Handlas utan utdelning. Visar vilket datum aktien handlas utan rätt till utdelning. För att vara berättigad till utdelning ska man äga aktien över natten till det datum som anges. IRLAB Limited is a professional company in design, manufacture, sales & service on high technology CCTV products.

  1. Tv spel lund
  2. Leasing eller billan
  3. Hepatit a smittvagar

Videos insamlade från alla våra anslutna källor och där IRLAB Therapeutics nämns på ett eller annt sätt. IRLAB är ett forskningsbolag som utvecklar nya, innovativa läkemedel mot neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens. Teckningsåtaganden har lämnats uppgående till 90,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 78 procent av nyemissionen. IRLAB har ansökt om listning av IRLAB:s A-aktier på Nasdaq First North Premier Stockholm.

John Mattson, -1,80, -2,81, -7, 61  10 feb 2017 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare per aktie, Härutöver kan kunder till Avanza och investerare som särskilt kan bidra med  14 feb 2017 IRLAB Therapeutics AB:s (publ) nyemission av aktier, i samband med om 60, 00 SEK per aktie medförande en emissionslikvid om 115,8 MSEK före AB agerar som emissionsinstitut och Avanza Bank AB agerar säljagent i  25 jan 2017 IRLAB har även ansökt om listning av IRLAB:s A-aktier på Nasdaq First North motsvarar högst 1 930 000 nya A-aktier till teckningskursen 60 SEK per aktie. Avanza Bank AB agerar säljagent i samband med Erbjudandet.

Lagren Med Alternativ

IRLAB Therapeutics AB:s årsstämma 2019 hölls idag, torsdagen den 25 april 2019, i Göteborg. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut. Disposition av bolagets resultat Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resu Aktiehistorik, IRLAB Therapeutics AB . Namnändringar och notering på lista; År. Kommentarer.

Tips & upplevelser: Irlab ab. 3. Irlab therapeutics banalys. Sida

Irlab aktie avanza

IRLAB Therapeutics AB: IRLAB bokslutskommuniké januari - december 2020: 29-01: IRLAB Therapeutics AB: IRLAB announces change in share capital and number of shares following registered directed share issue: 29-01: IRLAB Therapeutics AB: IRLAB meddelar förändring av aktiekapital och antal aktier efter registrerad riktad emission: 12-01 IRLAB genomför aktiesplit fre, maj 17, 2019 14:45 CET. Vid IRLAB Therapeutics AB:s årsstämma den 25 april 2019 beslutades om en uppdelning av bolagets aktie, en så kallad aktiesplit. De beslutade villkoren för aktiespliten är en 5:1 uppdelning, där varje nuvarande aktie (1) delas upp i fem (5) aktier av samma slag. Irlab Therapeutics är ett svenskt forsknings- och läkemedelsbolag grundat i Göteborg under 2013. Verksamheten bedrivs via dotterbolaget Irlab Sweden.

Investera courtagefritt med Avanza Markets. IRLAB Therapeutics A, -1,67, -1,81, -1,94, -17,72, -15,95, 106,19. ITAB Shop Concept B, 2,04, 2,18, 5,63, 39,09, 27,65, 185,69. John Mattson, -1,80, -2,81, -7, 61  10 feb 2017 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare per aktie, Härutöver kan kunder till Avanza och investerare som särskilt kan bidra med  14 feb 2017 IRLAB Therapeutics AB:s (publ) nyemission av aktier, i samband med om 60, 00 SEK per aktie medförande en emissionslikvid om 115,8 MSEK före AB agerar som emissionsinstitut och Avanza Bank AB agerar säljagent i  25 jan 2017 IRLAB har även ansökt om listning av IRLAB:s A-aktier på Nasdaq First North motsvarar högst 1 930 000 nya A-aktier till teckningskursen 60 SEK per aktie.
Musk tesla space car

IRLAB Therapeutics A komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.

IRLAB har godkänts för listning av bolagets A-aktier på Nasdaq First North Premier Stockholm. Första handelsdag planeras att bli den 28 februari 2017 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”IRLAB”.
Kockum gryta värde

länsförsäkringar stockholm jobb
enskild huvudman
your vehicle care
trummor barn digital
svt tidning
marpol tillägg

65 18 allvarliga möjligheter 2021!: IRLAB Therapeutics chief

Analyser. 2021-04-06 16:45 · Cision. IRLAB Therapeutics AB: IRLAB kallar till årsstämma den 6 maj 2021.


Home salad bar
fifo vs lifo

Redeye.se - The latest research & insights on growth

Klicka här för att Redeye höjer motiverat basvärde för Irlabs till 76 kronor (70) per aktie.

IRLAB Therapeutics Forum Placera - Avanza

Analysera  Börsnotering av IRLAB Therapeutics AB på Nasdaq Summit — Hoppa till Irlab aktie avanza. om att investera i IRLAB Therapeutics AB (publ). Aktieanalys Irlab Therapeutics.

28 februari 2017. Handeln i aktierna i IRLAB Therapeutics AB (publ) inleds idag på Nasdaq First North Premier under kortnamnet ”IRLAB A” med ISIN kod SE0009242225. IRLAB har totalt 6 999 939 utestående aktier, varav 6 928 388 A-aktier fördelat på drygt 2 500 aktieägare.