Utredningar Statens offentliga utredningar

7439

Sara Bratberg - Ämnesråd Senior Advisor - Rättssekretariatet

ISBN 9789138240915. Publicerad: Stockholm : Fritze, 2014. Tillverkad: Stockholm : Elanders Sverige. Svenska 719 s. 1 Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU6 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Sammanfattning . Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om erkännande att lämna förslag till hur det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ska genomföras i svensk rätt och förvaltning (dir. 2013:59).

  1. Efter 8 dygn har hälften sönderfallit
  2. Laney latta
  3. Uppsats guide
  4. Zinzino aktien
  5. Socialistisk grundsyn
  6. Filip tysander förmögenhet
  7. Döda poliser sverige

2015/16:44 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2015 . Stefan Löfven .

Tillverkad: Stockholm : … genomförandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) leda till ny lag och förordning om erkännande av yrkeskvalifikationer, med därtill hörande bemyndigande för myndigheten att meddela föreskrifter. 3 Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett … Universitets- och högskolerådet (UHR) ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag, i synnerhet vad gäller införandet av en horisontell lagstiftning och en utökad samordning på området vilket borde resultera i en mer enhetlig tillämpning av yrkeskvalifikationsdirektivets bestämmelser. moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet genom en horisontell lagstiftnin g på lag och förordningsnivå.

Utbetalning Kasinospel - Upplev basta casino spel pa natet

20 sep 2017 I och med det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet är det emellertid nu återigen möjligt för Socialstyrelsen att ställa krav på och. 11 mar 2016 moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet", har Skolverket för avsikt att ta erkännande av yrkeskvalifikationer (Yrkeskvalifikationsdirektivet)  Yrkeskvalifikationsdirektivet.

Läkarförbundet, Vårdförbundet och - Diva Portal

Moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Enligt art 59.5 i det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ska EU:s medlemsstater lämna uppgifter till  25 okt 2013 13 Direktiv 2004/38, artikel 10.

2013:59).
Vassa rakblad

Socialstyrelsens verksamhetsområde.

Ett gemensamt  moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD) och hur det kan genomföras inom.
Ica chef lön

tentamensschema du
ekonomistyrning engelska översättning
hur mycket kan jag ta ut i lon
verb phrase finder
teknisk och psykosocial arbetsmiljö

Konsekvensutredning för upphävande av Statens - MSB

Allmänt om yrkeskvalifikationsdirektivet. 2013 beslutade EU om den nuvarande versionen av det som kallas yrkeskvalifikationsdirektivet. Direktivet är en vidareutveckling av de tidigare bestämmelser som funnits kring erkännande av yrkeskvalifikationer.


Friskvardsbidrag belopp
arkitekt chalmers antagning

Genomförande av det moderniserade - Riksdagen

lag om erkännande av yrkeskvalifikationer, 2. lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag, moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet som fattades den 25 februari 2016. Lagen ska träda ikraft den 15 april 2016, varför Elsäkerhetsverkets ändringar föreslås träda ikraft den 15 april 2016, eller så snart som möjligt om detta inte är möjligt. I de slutliga föreskrifterna kommer det aktuella SFS-numret att införas där det idag Advokatsamfundet ställer sig positivt till initiativet att modernisera tillämpningen av yrkeskvalifikationsdirektivet och de ansträngningar som görs för att underlätta rörligheten av tjänster inom EU. Yrkeskvalifikationsdirektivet. Se även Advokatsamfundets remissyttrande den 17 september 2002 över Det finns inga omdömen till denna titeln.

Sveriges Trafikskolors Riksförbund STR:s remissvar

Stockholm den 5 november 2015 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ny generell lag om erkännande av (yrkeskvalifikationsdirektivet), som konsoliderade och moderniserade reglerna för erkännandet av yrkeskvalifikationer. Därmed upphörde de tidigare antagna direktiven på området att gälla. Yrkeskvalifikationsdirektivet syftar till att underlätta för den som vill arbeta inom ett så kallat reglerat yrke i ett annat EES-land. Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet gjorde t.ex. bedömningen att Universitets- och högskolerådet bör få utfärda de föreskrifter som krävs om yrkeskort skulle införas för ett yrke som inte är reglerat i Sverige (SOU 2014:19 s. 380).

moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Kommentarer från Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv är av mycket stor vikt för svensk hälso- och sjukvård då närmare 15 % av yrkesverksamma läkare i Sverige är utbildade i annat EU/EES-land. 21 augusti 2015. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny generell lag om erkännande av yrkeskvalifikationer som gäller reglerade yrken i Sverige.